Privacy policy

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Escape-Events verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en deelnemers aan events die zij organiseren. De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Escape-Events, Aarschotsebaan 89, 1910 Kampenhout, BTW BE 0433.651.861

Escape-Events is, in opdracht van zijn klanten, de verwerker van de persoonsgegevens die worden aangeleverd door de klanten, verzameld via databases van de klant, websites en/of andere kanalen en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Escape-Events.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van Escape-Events (evenementiële initiatieven, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners.

Uw e-mailadres wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming.

Escape-Events is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken.

Inzage en correctie van gegevens

Escape-Events zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via uw Escape-Events contact.

U heeft daarnaast ook via info@escape-events.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens bij Escape-Events is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.